મિત્રો આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે.અહી તમને દરેક પ્રકારના મટીરિયલ નુ કલેક્શન મળી રહે તેવો નાનકડો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે.

અહીં મૂકેલ કોઈપણ માહિતી ફક્ત બીજાને મદદરૂપ થવાના ઈરાદાથી મૂકેલ છે તેમ છતાં કોઈના કોપીરાઇટનો ભંગ થતો હોય તો ધ્યાન દોરવા વિનંતી.

Thursday, 27 April 2017

💥🚦 NAVI NIMNUK PAMEL KARMCHARIYO NA PAGAR CHANGE RAJU KARAVA BABAT (GIR SOMNATH) 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

💥🚦 NAVI NIMNUK PAMEL KARMCHARIYO NA PAGAR CHANGE RAJU KARAVA BABAT (GIR SOMNATH)

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

🇵 🇦 🇷 🇮 🇵 🇦 🇹 🇷 🇦 🚦💥 GRANTED SECONDARY & HIGHER SECONDARY MA NIMNUK PAMEL FIX PAGAR THI NIMNUK AMEL SIXAN SAHAYAK ,VAHIVATI SAHAYAK & SATHI SAHAYAK KARMACHARIYO NE AGAR UPAR KHAS BHATTHU AAPAVA BABAT 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

🇵 🇦 🇷 🇮 🇵 🇦 🇹 🇷 🇦

🚦💥 GRANTED SECONDARY & HIGHER SECONDARY MA NIMNUK PAMEL FIX PAGAR THI NIMNUK AMEL SIXAN SAHAYAK ,VAHIVATI SAHAYAK & SATHI SAHAYAK KARMACHARIYO NE AGAR UPAR KHAS BHATTHU AAPAVA BABAT

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

🇵 🇦 🇷 🇮 🇵 🇦 🇹 🇷 🇦 🚦💥 SIXAKO NI SERVICE BOOK UPDATE KARAVA ANGE LATEST PARIPATRA 🚦➡ SERVICE BOOK ONLINE THASE 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

🇵 🇦 🇷 🇮 🇵 🇦 🇹 🇷 🇦

🚦💥 SIXAKO NI SERVICE BOOK UPDATE KARAVA ANGE LATEST PARIPATRA

🚦➡ SERVICE BOOK ONLINE THASE

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

💠🎲🚦शिक्षक ने वाधारे राजा मळे छे के अन्य कर्मचारिने गणतरी साथे तमाम शिक्षको ने वांचवा लायक 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

💠🎲🚦शिक्षक ने वाधारे राजा मळे छे के अन्य कर्मचारिने गणतरी साथे तमाम शिक्षको ने वांचवा लायक

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

🚦💥 SAURASTRA UNIVERSITY M.ED ADMISSION NOTFICATION 2017-2018 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

🚦💥 SAURASTRA UNIVERSITY M.ED ADMISSION NOTFICATION 2017-2018

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇